ขายดีซีฟุ๊ด

ka-idee-seafood


ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินปลายทาง

โอนชำระเงิน

กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ทดสอบ

เลขที่บัญชี : 12346789846

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ขายดีซีฟู้ดส์

เลขที่บัญชี : 054-818-8547

โอนผ่านบัญชีบริษัท

กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ทดสอบ

เลขที่บัญชี : 12346789846

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ขายดีซีฟู้ดส์

เลขที่บัญชี : 054-818-8547

ชำระเงินหน้าร้าน

กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ทดสอบ

เลขที่บัญชี : 12346789846

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ขายดีซีฟู้ดส์

เลขที่บัญชี : 054-818-8547

จ่ายเงินสด

กสิกรไทย

ชื่อบัญชี : ทดสอบ

เลขที่บัญชี : 12346789846

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี : บจก. ขายดีซีฟู้ดส์

เลขที่บัญชี : 054-818-8547