ขายดีซีฟุ๊ด

ka-idee-seafood

กด่ือากดือ


กด่ือากดือ


รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า : 5555

กด่ือากดือ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ำหนัก : 5 กก.

จำนวนทั้งหมด : 5 ชิ้น

จำนวนคงเหลือ : 4 ชิ้น

จำนวนการเข้าชม : 62 ครั้ง

ราคา : 5 บาท

-