ขายดีซีฟุ๊ด

ka-idee-seafood

ปลาดอลลี่+ติดท้อง4ชิ้น(10*1กก.)ส.ชัย


ปลาดอลลี่+ติดท้อง4ชิ้น(10*1กก.)ส.ชัย


รายละเอียดสินค้า


รหัสสินค้า : 1111-009

ปลาดอลลี่+ติดท้อง4ชิ้น(10*1กก.)ส.ชัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ำหนัก : 0

จำนวนทั้งหมด : 0 ชิ้น

จำนวนคงเหลือ : 0 ชิ้น

จำนวนการเข้าชม : 106 ครั้ง

ราคา : 0 บาท